Zámecký park

Vstup do zámeckého parku je možný pouze přes prostor kavárny a pokladny. V roce 2022 si dovolujeme požádat návštěvníky zámeckého parku (tedy ty, kteří nenavštíví zámecké expozice) o příspěvek na údržbu parku a zvěřince ve výši 100 Kč dospělí a 70 Kč děti od 6 do 14 let. Do areálu čestného nádvoří i celého parku je vstup s domácími mazlíčky, hlavně psy, přísně zakázán!

Zámecký park byl na Jemništi založen kolem roku 1725 Františkem Adamem Trauttmansdorffem. Velké změny v organizaci parku i ve výsadbách provedl koncem 18. století Jindřich Rottenhan. Původní pravidelná francouzská zahrada byla částečně přetvořena a rozšířena o přírodně krajinářský park. Celková rozloha parku již tehdy dosahovala nynějších 13 ha a obsahovala soustavu tří rybníků. V roce 1868 zakoupil jemnišťské panství Zdeněk ze Sternberga a Sternbergové obývali zámek až do roku 1943, kdy jim byl násilně zkonfiskován. Až do roku 1995 bylo Jemniště státním majetkem a v témže roce bylo navráceno zpět do vlastnictví rodu Sternbergů. Nynějším majitelem je Jiří Sternberg, který společně se svojí rodinou trvale žije na zámku a za pomoci své manželky Petry Sternbergové usiluje o jeho zvelebení. Již několik let oba využívají profesních schopností Ing. Šárky Michálkové, která zpracovává všechny návrhy ( úprava nádvoří, vřesoviště, rybníček v parku, ovocný sad, bylinná zahrádka ), a také dohlíží na veškeré realizace. Současně s obnovou zámku věnují majitelé velkou péči také parku. Byl obnoven systém cest, došlo k založení skalky, vřesoviště, přírodního rybníčku, k opravě libosadu, čestného nádvoří a vstupní lipové aleje. Postupnými zásahy a soustavnou péčí se zlepšuje i stav porostů a solitér, mezi nimiž je i řada pozoruhodných dřevin. Mnohé z nich byly nově vysazeny.

Příjezd k zámku začíná zčásti obnovenou lipovou alejí, která rámuje celkový pohled na objekt. Čestné nádvoří s benátskou kašnou, zimostrázovými živými plůtky, sloupovitými zeravy a tisy připomíná návrat k období baroka. V létě ožívá růžemi, pivoňkami, ostrožkami, řebříčky a levandulí. Různobarevné vistárie lemují vstupy do postranních budov. Poblíž vstupu do parku nacházíme vícekmenné zmarličníky japonské. Svým převisavým růstem zaujme také jerlín japonský 'Pendula'. Podél cesty k zámecké skalce vyzývají k obdivu mohutné javory a duby, přes léto potěší svým květem skupina hortenzií. Zámecká skalka začíná pravým skvostem, jímž je zlatolistý dub letní 'Concordia'.

Květy trvalek a růží i nižších dřevin oživují prostor od jara do podzimu. Najdeme zde například dřevité pivoňky, levanduli, dobromysl, růžově kvetoucí kultivar jahodníku 'Pink Panda', modrý ořechokřídlec. V zimním období vyniknou zakrslé jedlovce, borovice a cypříšky. Vřesoviště s rybníčkem přímo navazuje na skalku. Ožívá především zjara, kdy kvetou plazivé pěnišníky a azalky, enkianthus zvonkovitý, pierisy a magnólie. V letním období zde dozrávají borůvky a brusinky. Svým atraktivním olistěním zaujme červenolistý javor dlanitolistý a trojbarevná japonská vrba 'Hakuro Nishiki'. Na opačné straně zámku se rozkládá giardinetto rámované řadou živých plotů a kulovitých akátů. Kromě kvetoucích růží, ibišků a trvalek jsou zastoupeny také nádobové rostliny. Nejstarší zachovalou dřevinou je zde převislý žlutě kvetoucí čimišník. Zámecký zadní parter uzavírají červenolisté buky lesní 'Atropunicea' a poblíž pseudogotické kapličky roste liliovník tulipánokvětý s lyrovitě tvarovanými listy. Krásný výhled do parku láká k procházce. Nedaleko rozcestí ve střední části parku nacházíme vzácný dub bílý a nově vysazenou jedli korejskou. Dominantou rybniční hráze je vícekmenný rozložitý habr obecný 'Columnaris'.Svým zvláštním olistěním zaujme převislý jinan dvoulaločný. Pěšina podél rybničních hrází nás zavede ke skupině okrasných jabloní Sieboldových. Cestu lemují keřovité muchovníky vejčité. Uprostřed květnaté loučky byl vysazen platan javorolistý s deskovitou odlučností kůry a skvrnitě zbarveným kmenem. Ve zpětném pohledu k zámku nás především na podzim zaujme menší stromek ambroně západní.Při návratu k zámku procházíme skupinou jehličin, kde nás upoutají především nově vysazené metasekvoje čínské, jedle stejnobarvé a také jedle obrovské. Ze starších jedinců stojí za zmínku smrky pichlavé 'Argentea' a severoamerické douglasky tisolisté. Od skupiny jehličnanů se otevírá výhled přes louky na hladinu rybníka. Pohled směrem k zámku zčásti zakrývá skupina sloupovitých dubů letních 'Fastigiata'. Blízký rybníček zaujme řadou vzácných druhů z naší přírody, najdeme zde modré kosatce sibiřské, kosatce žluté, vachtu třílistou, suchopýr pochvatý, puškvorec obecný i jasně růžový mečík střechovitý. V přilehlých porostech se můžeme setkat s dubem bahenním. Nedílnou součást parku tvoří prostor zámeckého zahradnictví. V záhonech se zde dopěstovávají zimostrázy, voní zde růže a levandule, množí se tu jehličnaté i listnaté dřeviny, které se následně vysazují do parku. Skleník slouží především k zimování rostlin a jejich přípravě do zámeckých interiérů. Řada vzácných druhů byla dovezena z Austrálie či Thajska.

Zámecký park na Jemništi rozhodně stojí za prohlídku a věříme, že jej rádi navštívíte.

V roce 2008 byla do kapličky v parku navrácena po mnoha letech socha Panny Marie.

Naši sponzoři

Jak svatebním klientům, tak i běžným návštěvníkům nabízíme jedinečnou možnost vysadit svůj svatební strom do areálu zámeckého parku.

Rozhodnete-li se věnovat strom, vysadíte jej nejen ve svatební den po dohodě s naší parkovou architektkou, která vybere v parku odpovídající lokalitu.

 

Vyberte jazyk / Choose your language CZ EN DE
Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací